Prohlášení o dodržování bezpečnostních pokynů při užívání vyhlídkového posedu „Pod Ještědem“

I. Pronajímatel:

Adam Richter


II. Popis:

Toto prohlášení je výčtem základních povinností nájemce při užívání vyhlídkového posedu „Treehouse pod Ještědem“, jakož i dalších osob, kterým nájemce umožní v době trvání nájmu vyhlídkový posed užívat. Posed je určen maximálně pro čtyři osoby. Minimální věk dítěte jsou dovršené 3 roky, za dítě plně zodpovídá dospělá osoba, která dítě doprovází (zákonný zástupce / odpovědná osoba).


III. Bezpečnostní pokyny:

Pronajímatel stanovuje níže uvedené bezpečnostní pokyny týkající se užívání vyhlídkového posedu.

Přístup na vyhlídkový posed a právo jej užívat mají pouze:

 • osoby, které se seznámí s těmito pokyny a tuto skutečnost osvědčí svým podpisem

 • děti, za které nesou odpovědnost nájemce a dospělá osoba podle čl. II těchto pokynů

 • osoby, které netrpí zdravotními problémy spojenými se zvýšeným rizikem pádu z výšky (zejména kardiovaskulární choroby, poruchy zraku, epilepsie, závratě atd.)

Nájemce a osoby, kterým nájemce umožní v době trvání nájmu vyhlídkový posed užívat, jsou povinny:

 • mít v době užívání vyhlídkového posedu k dispozici plně nabitý telefon a přístroj ve stavu připraveném k použití

 • uhasit všechny svícny a svíčky před spaním

 • oznámit neprodleně změny či nedostatky, které nastanou v průběhu užívání vyhlídkového posedu

Je přísně zakázáno:

 • kouřit uvnitř vyhlídkového posedu

 • házet nedopalky, nebo tomu podobné, na terasu a skrze zábradlí vyhlídkového posedu

 • používat jiná svítidla, než ta, které jsou instalována ve vyhlídkovém posedu (vyjma svítidel na baterie)

 • vstupovat na vyhlídkový posed pod vlivem alkoholu nebo návykových látek

 • vnášet na vyhlídkový posed hodnotné movité věci, vyjma movitých věcí nezbytných pro pobyt

 • vstup domácích mazlíčků

Nepříznivé počasí:

 • v případě nepříznivého počasí v průběhu pobytu (silná bouřka, silný vítr…), kdy meteorologická předpověď informuje o velmi nepříznivém počasí a rychlosti či nárazech větru více než 90 km/hod, bude pronajímatel nájemce varovat (formou SMS zaslané na telefonní číslo uvedené nájemcem) a pokud nájemce neuposlechne varování o nepříznivém počasí prohlašuje, že noc na posedu stráví na vlastní nebezpečí a zodpovědnost.

 • nájemce a osoby, kterým nájemce umožní v době trvání nájmu vyhlídkový posed užívat, berou na vědomí, že vyhlídkový posed není stavebně technicky způsobilý k užívání ve velmi nepříznivém počasí, které je předmětem varování pronajímatele dle předchozí odrážky těchto pokynů, a že při pobytu ve vyhlídkovém posedu ve velmi nepříznivém počasí hrozí riziko vzniku škod na majetku a zdraví, včetně rizika úmrtí.

Bezpečnostní telefon provozovatele v případě okamžité potřeby/nehody:

+420 777 879 066, +420 724 966 890


Platba zálohy a storno podmínky:

 • Do jednoho týdne od potvrzení rezervace požadujeme platbu zálohy ve výši 1.500Kč za jeden den pobytu, pokud není dohodnuto jinak. Pokud nebude záloha zaplacena ani po následné upomínce, bude rezervace zrušena.

 • Doplatek zbylé částky za pronájem bude uhrazen bankovním převodem nebo v hotovosti (CZK, Euro) po vašem příjezdu. V případě bankovního převodu musí být doplatek připsán na účet pronajímatele nejpozději v den nástupu na pobyt!

 • V případě zrušení rezervace do 30 dnů před plánovaným příjezdem je záloha vratná v plné výši

 • V případě zrušení rezervace méně jak 30 dnů před plánovaným příjezdem záloha v plné výši propadá ve prospěch pronajímatele.

 • Do 15 dnů před plánovaným příjezdem může nájemce požádat o změnu termínu pobytu, záloha bude v takovém případě platná pro nový termín.

 • Při zakoupení dárkového voucheru (bez rezervace termínu) se platí ihned celá částka pobytu a je nevratná. Po obdržení platby je voucher neprodleně zaslán emailem. Následnou rezervaci termínu lze změnit bezplatně do 15 dnů před plánovaným příjezdem.

 • Pokud by došlo ke zrušení rezervace ze strany pronajímatele (např. z důvodu zásahu vyšší moci), bude nájemci poskytnut po dohodě náhradní termín a sleva na pronájem ve výši 20% nebo vrácena platba v plné výši.


Souhlas se zpracováním osobních údajů

Pronajímatel zpracovává osobní údaje registrovaných subjektů, které byly poskytnuty v rámci registrace při rezervaci v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Osobní údaje jsou shromažďovány prostřednictvím webových stránek www.thpodjestedem.cz. Patří k nim osobní údaje poskytnuté při rezervaci, kterými jsou: jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, emailová adresa, fakturační adresa, doručovací adresa a telefonní číslo. Zákazník rezervací na stránkách www.thpodjestedem.cz souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi pronajímatele a ty dále nejsou poskytovány žádným dalším stranám.

Poskytování osobních údajů je dobrovolné; bez něj však nelze úspěšně dokončit rezervaci.

Registrovaný subjekt má právo kdykoliv odvolat souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů prostřednictvím emailové adresy info@thpodjestedem.cz. Po odvolání souhlasu dojde k vymazání veškerých osobních údajů z databáze.